Home Appunti - Bilješke Svatko ima svoju cijenu
Errore
  • XML Parsing Error at 1:730. Error 9: Invalid character
Svatko ima svoju cijenu PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Sabato 06 Dicembre 2014 14:23

Svatko tko je ikada prisustvovao tržištu stoke zna da se na istom životinje predstavljaju u najboljem izdanju, a kupac može ih dugo gledati, dirati, ocijeniti i dobiti sve dodatne informacije koje poželi. Prodavatelj se pokušava ponašati korektno, ne zato jer je dobro?initelj ve? zato što zna (?ak i bez da je pro?itao Adama Smitha) da je na konkurentnom tržištu, na kojem ?e ostali prodava?i ponuditi vrhunsku kvalitetu svoje stoke uz mogu?u ve?u prikladnost za potrebe kupca. Stoga, tržište stoke ima dvije velike prednosti: transparentno je i konkurentno.

U tom kontekstu, vezano uz ve?insku stranku na vlasti potrebno je izraziti umjerene, ali ozbiljno motivirane pohvale. Svaka joj ?ast, jer je uz najmanji mogu?i “trošak” (na ra?un poreznih obveznika naravno) osigurala stabilnu ve?inu pri donašanju državnog prora?una za 2015. godinu. Uspjela je sa devet amandmana (koji teže samo 13.090.000,00 kuna) osigurati 85 glasova “za”, odnosno ?ak 9 glasova više od potrebitih. Jer što je sigurno, sigurno je. Amandmani na kona?ni prijedlog državnog prora?una za 2015. godinu, koje je predložio Klub zastupnika SDP-a te kojima se osigurala navedena stabilna ve?ina glasova, mogu se pro?itati ovdje:  http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=41233. Radi se o amandmanima u iznosima od:

-8.400.000,00 kuna za nacionalne manjine (2.000.000,00 kuna za Savjet za nacionalne manjine iz razloga što su udrugama nacionalnih manjina dosadašnjim rebalansima zna?ajno umanjena sredstva, 2.000.000,00 kuna za Talijansku uniju jer je službeni predstavnik talijanske manjine, 700.000,00 kuna Savezu ?eha za projekte koje priprema, 1.500.000,00 kuna za Savez ma?arskih udruga za održavanje njihovih objekata-gra?evina, 700.000,00 kuna Izdava?koj ku?i EDIT iz Rijeke za njenu financijsku konsolidaciju jer zapošljava oko stotinu ljudi i jedina me?u manjinama izdaje dnevni list, te 1.500.000,00 kuna za Romsko nacionalno vije?e radi ostvarivanja trajnih uvjeta za rad te krovne organizacije);

-3.900.000,00 kuna za izgradnju kulturnog multifunkcionalnog prostora pri biskupiji Reformirane krš?ansko kalvinske crkve u Hrvatskoj;

-500.000,00 kuna za Povjerenika za informiranje kako bi kadrovski ekipirao svoj ured i time osigurao provedbu svojih obveza;

-260.000,00 kuna za Pravobranitelja za osobe s invaliditetom radi upravljanja uredom jer je dobio nove ovlasti i obveze.

Smatramo potrebnim skrenuti pozornost na ?injenicu da se zastupnik talijanske nacionalne zajednice pobrinuo da svoj glas podrške za predloženi državni prora?un “monetizira” putem ve?inske stranke na vlasti, koja je objeru?ke prihvatila da osigura taj “sitniš” (na ra?un poreznih obveznika) u korist zastupnika i njegovih želja. Tako je zastupnik osigurao dodatni iznos od 2.000.000,00 kuna Talijanskoj uniji, u kojoj obnaša dužnost predsjednika (te ?e mo?i još bolje upravljati u istoj, naravno na na?in koji bude smatrao da je njemu najsvrsishodniji), i dodatnih 700.000,00 kuna Izdava?koj ku?i EDIT (uz iznos od 1.300.000,00 kuna godišnje koje je bio uspio osigurati u dogovoru sa Sanaderom i uz redovna godišnja sredstva u rasponu od 5.215.000,00 do 6.000.000,00 kuna, te uz sredstva iz Italije u godišnjem iznosu ve?em od 5.000.000,00 kuna, a op?enito udjel donacija/dotacija u prihodima ku?e je otprilike od 70%), ?iji je jedini osniva? Talijanska unija, i stoga koja je opet u “interesnoj sferi” zastupnika, jer jedini dnevni list valja uvijek podržati kako bi ga isti uvijek podržavao.

Što re?i? Svatko ima svoju cijenu. Pogriješili smo u našim procjenama, jer smo mislili da neki precijenjuju sami sebe, no izgleda da je financijska kriza uzela svoj danak i na osobne taštine.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.