Home Appunti - Bilješke Damir Kajin, od IDS-ovog narodnog tribuna do ID-ovog izdajnika samoga sebe
Errore
  • XML Parsing Error at 1:734. Error 9: Invalid character
Damir Kajin, od IDS-ovog narodnog tribuna do ID-ovog izdajnika samoga sebe PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 01 Dicembre 2014 08:25

Život je dinami?na pojava, što zna?i da smo njegovim tijekom suo?eni s nizom novih spoznaja, informacija, iskustava, emocija, koje utje?u na formiranje naših misli, ideja, stavova, koji se stoga s vremenom mijenjaju, ovisno o našoj evoluciji/involuciji.

Za misao, biti vjeran ne zna?i odbiti promjenu svog mišljenja (dogmatizam), niti pokoriti ideje ne?em drugom osim njima samima (vjera), niti smatrati da su apsolutne (fanatizam), ve? zna?i odbijati promjenu istih bez dobrih i valjanih razloga, te zna?i smatrati provjereno, do novom podvrgavanju provjeri, ono što je prethodno jasno i ?vrsto utvr?eno. Ima se pravo promjeniti mišljenje, ali samo kada je to dužnost. Stoga, te promjene moraju biti uzrokovane suštinskim razlozima (uslijed novih spoznaja, informacija koje utje?u na naše poglede), ali ne smiju biti uzrokovane licemjerskom, koristoljubivom pragmati?noš?u (koja je krajnje neomiljena društvena karakteristika). Ne promijeniti svoje stavove uslijed neosporne spoznaje da su pogrešni, tako?er je vrsta izdaje, prvenstveno samoga sebe i svog razuma. 

No, Damir Kajin je svoj osobni “kopernikanski preokret” u?inio i sproveo na temelju samo koristoljubive pragmati?nosti, jer je htio postati predsjednik IDS-a, a do tada sve je bilo u najboljem redu: njegova je lojalnost bila neupitna, valjda upravljaju?i se i pogrešnim stavovima slijepo je slijedio svog predsjednika, kao brata. I odjednom je progledao i krenuo u osobni preobražaj, koji nanosi štetu i štetne posljedice najprije i najviše njemu samom, jer se on ne može nikako uvjeriti da ide krivim putem. Damir Kajin je iznevjerio na?ela, osobe i sustav u kojima se desetlje?ima zaklinjao, a me?u najgnusnije izdaje spada ona samoga sebe i vlastitog naroda. Njegova izdaja samoga sebe, ugra?ena u njegovu genetsku strukturu, nastupila je u trenutku njegove slabosti, prora?unato zarad koristi koja mu se ukazala na obzoru, kada je milom ili silom htio postati predsjednik IDS-a, odnosno kada mu to nije uspjelo. Od ?asnog, poštenog i principijelnog IDS-ovog narodnog tribuna (barem ga je tako velik broj ljudi doživljavao) preko osobnog interesa proglasio se umirovljenikom na samo jedan dan, radi stjecanja povlaštene saborske mirovine (i time izgubio osobni kredibilitet, poštenje i principijelnost), te uz SDP-ovu podršku protukandidirao se IDS-u da bi na kraju osnovao i postao predsjednik svoje stranke (ID-a) i s te pozicije napada, vrije?a, omalovažava, pljuje na sve i svašta šta ima IDS-ov predznak. Damir Kajin je najprije izdao ono što je uime IDS-a radio dva desetlje?a, nakon ?ega sve što mu je ostalo u sje?anju o IDS-u, a zatim je zaboravio i svakodnevno zaboravlja izdaju i sve ono što je izdao. No, Kajin je osobnim “kopernikanskim preokretom” iznevjerio najprije i najviše samoga sebe. Njegovo svakodnevno djelovanje svelo se na ne?asne postupke a time je postao i toliko mrskim i štetnim stvorom. Valja podsjetiti da pragmati?ni licemjeri, kao potencijalno najve?i izdajnici, kriju se upravo u one koji se zaklinju u o?uvanje društvenih vrijednosti i njihovu zaštitu, a to su prvenstveno profesionalni politi?ari. A povijest nas u?i da, prije ili kasnije, znatan broj njih po?ini izdajstvo, prilagodivši se novim okolnostima.

Na sre?u u ljudskom životu sve je relativno, kratkovje?no i besmisleno u odnosu na dugovje?nost. Ali ostaje jasno da se najteže zavjetovati samome sebi i da je to obe?anje najteže održati; te ukoliko se isti prekrši, postaje se i najve?i mogu?i izdajnik, iznevjerivši ne zakone ve? neke osobne op?eljudske principe. Tada se shvati da se ne može biti odgovorni pred zakonom, ve? samo pred samim sobom i svojom savješ?u, ukoliko je ona formirana sukladno humanisti?kim vrijednostima. U slu?aju izdaje samoga sebe, a to je po mom sudu najviši mogu?i stupanj izdaje (jer najve?a žrtava je izdajnik napram samoga sebe), kaznu odmjerava ne zakon ve? vlastita savjest. Ukoliko je ima, naravno!

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.